Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om handlingsplan för eliminering av hepatit C

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Carina Örgård (V) och Anette Holgersson (V) föreslår i en motion att det ska tas fram en regional medicinsk riktlinje (RMR) för förebyggande arbete och behandling av Hepatit C i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionärerna lyfter fram två områden där de bedömer att förbättringar behövs och att en RMR skulle vara ett stöd. Det första handlar om tillgängligheten till behandling till vård vid hepatit C och det andra handlar om arbetet för att förebygga hepatit C i regionen.

Från och med 2019 pågår ett arbete i VGR för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med hepatit C inom ramen för den regionala kunskapsstyrningen. I och med detta arbete planeras insatser som ligger i linje med motionärens förslag.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Anette Holgersson Hepatit C

Program
33 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020