Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3. Interpellation om stängning av vuxenpsykiatrin på NÄL

Regionfullmäktige 27 februari 2024

3. Interpellation av Angelica Lundgren Bielinski (M) om stängning av vuxenpsykiatrin på NÄL (klockan 10:27)

Bordlagt regionfullmäktige 2023-11-28

Angelica Lundgren Bielinski (M) frågar Anna Kahn (V), ordförande för NU-sjukvården, följande:

1. Hur avser ordföranden att säkerställa tillgången till adekvat vård för patienter i behov av psykiatrisk vård under helgerna, med tanke på stängningen av vuxenpsykiatrin?

2. Vilka åtgärder planeras för att omedelbart hantera den påtagliga kompetensbristen inom vuxenpsykiatrin och därmed säkerställa tillgänglighet under helgerna?

3. Hur avser ordföranden att säkerställa en kontinuerlig och stabil kompetensförsörjning för att möta behoven inom NU-sjukvården?

Interpellation Vård kompetensförsörjning NU-sjukvården Tillgänglighet 2023 Angelica Lundgren Bielinski

Program
3 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024