Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

18. Avslut av planering för Wieselgrensplatsens närsjukhus

Regionfullmäktige 27 februari 2024

18. Avslut av planering för Wieselgrensplatsens närsjukhus (klockan 13:47)

Regionfullmäktige beslutar att avsluta planeringen av ett nytt närsjukhus på Wieselgrensplatsen i Göteborg. Frågan om ett närsjukhus på Wieselgrensplatsen har beretts sedan 2015, först som ett sjukhus i Frihamnen och sedan på Wieselgrensplatsen. Planen var att närsjukhuset på Wieselgrensplatsen skulle ersätta den vård som i dag bedrivs vid Capio Lundby specialistsjukhus samt ytterligare primärvård, tandvård, barnhabilitering, barn- och ungdomspsykiatri samt viss hälso- och sjukvård som Regionhälsan bedriver. En förstudie finns framtagen.

Skälen till att avbryta planeringen är bland andra att kostnaden är hög i förhållande till nyttan och att behovet av vård på sjukhus minskar i takt med ett utökat digitalt vårdutbud och mer vård i hemmet.

Regionfullmäktige ger operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att se till att det vårdutbud som i dag finns vid Capio Lundby specialistsjukhus omhändertas.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige beslutar att avsluta planeringen av Wieselgrensplatsens närsjukhus.

2. Regionfullmäktige ger operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att tillse att det vårdutbud som i dag finns vid Capio Lundby specialistsjukhus omhändertas.

Ärendet avgörs genom votering. Sverigedemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet.

Votering Tandvård Vård Göteborg Primärvård Barn Sjukvård Hälso- och sjukvård Regionhälsan Närsjukhus Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Program
14 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024