Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

6. Interpellation om var dietistverksamheten ska vända sig

Regionfullmäktige 27 februari 2024

6. Interpellation av Pernilla Börjesson (SD) om var dietistverksamheten ska vända sig för att få hjälp (klockan 11:18)

Pernilla Börjesson (SD) frågar Anette Holgersson (V), ordförande för styrelsen för Regionhälsan, följande:

1. Finns det planer på ett mer nära samarbete mellan regionen och våra 49 kommuner för att komma till bukt med den ökande undernäringen bland våra äldre?

2. Om svaret är ja på fråga 1, vad finns det för planer kring samarbete och åtgärdsplaner?

3. Var ska de med övrig kostrelaterad ohälsa eller sjukdomstillstånd som övervikt, mag- och tarmsjukdom, allergi eller födoämnesintolerans, lågt men stabilt BMI hos vuxna 18–65 år söka hjälp?

Interpellation Anette Holgersson kommuner Allergi Ohälsa Regionhälsan

Program
6 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024