Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

39. Motion om ökad medicinsk kvalitetsstruktur och förbättrad patientinformation

Regionfullmäktige 27 februari 2024

39. Motion av Staffan Setterberg (KD) om ökad medicinsk kvalitetsstruktur och förbättrad patientinformation (klockan 17:23)

Staffan Setterberg (KD) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att påbörja ett arbete i syfte att öka och synliggöra vårdens kvalitet och via ökad transparens förbättra informationen till patienten. Motionären vill främja förbättrad patientinformation, öka den medicinska kvaliteten och kostnadseffektiviteten i Västra Götalandsregionen (VGR). Huvudsyftet med förslaget är att se till att regionen kan informera patienten om vårdmetoder, kliniska erfarenheter, prioriteringar och väntetider eller annat som är relevant för patienten. Vidare föreslås medicinsk revision eller ISO-certifiering av egen och inköpt verksamhet. Motionären påpekar även vikten av att behandlingsmetoder som bedömts som förlegade och ersatts av nya slutar användas och att en kontinuerlig vidareutbildning av vårdpersonal kring detta sker.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Motion Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Miljö Regionstyrelsen Staffan Setterberg Revision

Program
27 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024