Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

8. Interpellation om bidrag till Ibn Rushd

Regionfullmäktige 27 februari 2024

8. Interpellation av Maria Lindgren (SD) om bidrag till Ibn Rushd (klockan 11:45)

Maria Lindgren (SD) frågar Alex Bergström (S), ordförande för Kulturnämnden, följande:

1. Varför vill det Rödgröna styret i Västra Götalandsregionen inte upphöra att ge bidrag till studieförbundet Ibn Rushd?

Interpellation Alex Bergström Maria Lindgren

Program
8 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024