Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

14. Justering av patientavgifter

Regionfullmäktige 27 februari 2024

14. Justering av patientavgifter (klockan 13:05)

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april. VGR har i dag lägst avgifter i landet jämfört med andra regioner och de nya avgifterna beräknas ge VGR ökade intäkter på cirka 100 miljoner kronor. De nya patientavgifterna för besök på vårdcentral justeras för att bli mer lika oberoende av vilken personalkategori patienten träffar.

De huvudsakliga förändringarna innebär bland annat att:

* Patientavgiften för besök på akutmottagningen höjs från 300 till 400 kronor.

* Patientavgiften för läkarbesök på vårdcentralen höjs från 100 till 200 kronor (gäller den vårdcentral där patienten är listad).

* Patientavgiften för besök på rehabmottagning höjs från 100 till 200 kronor.

* Patientavgiften för besök hos sjuksköterska återinförs för personer som fyllt 65 år och blir 50 kronor (gäller den vårdcentral där patienten är listad).

* En patientavgift införs för digitala vårdbesök, till exempel chat, videomöten och telefonrådgivning under förutsättning att de uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård.

* Avgiften blir då 80 procent av vad ett motsvarande fysiskt besök hade kostat.

* Högkostnadsskyddet i öppen vård höjs från 1300 kronor till 1400 kronor.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Patientavgift för läkarbesök vid vald vårdcentral ska vara 200 kronor från och med den 1 april 2024.

2. Patientavgift för sjuksköterskebesök för patienter fyllda 65 år återinförs från och med den 1 april 2024. Avgiftsfrihet gäller från fyllda 85 år.

3. Patientavgift för besök Vårdval rehab, oavsett yrkeskategori, ska vara 200 kronor från och med den 1 april 2024.

4. Patientavgift för besök på akutmottagning, samtliga yrkeskategorier, ska vara 400 kronor från och med den 1 april 2024.

5. Patientavgift för besök på jourcentral, samtliga yrkeskategorier, ska vara 300 kr från och med den 1 april 2024.

6. Patientavgift för distanskontakt telefon, oavsett yrkeskategori, ska tas ut från och med den 1 april 2024. Avgiften tas ut när distanskontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård och motsvarar 80 procent av patientavgiften för ett mottagningsbesök.

7. Patientavgift för skriftlig distanskontakt (asynkron kontakt), oavsett yrkeskategori, ska tas ut från och med den 1 april 2024. Avgiften tas ut när distanskontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård och motsvarar 80 procent av patientavgiften för ett mottagningsbesök.

Ärendet avgörs genom flera voteringar. Först sker votering om ärendet ska avgöras eller avslås. Resultatet visar att det ska avgöras i dag. Sen sker votering om det är Sverigedemokraternas eller Centerpartiets och Liberalernas förslag som ska ställas mot regionstyrelsens förslag. Resultatet visar att Sverigedemokraternas förslag blir motförslag till regionstyrelsens förslag. Därefter sker votering där regionstyrelsens förslag ställs mot Sverigedemokraternas. Resultatet visar att beslut blir enligt regionstyrelsens förslag.

Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Vård Vårdcentral Vårdval Avgiftsfrihet Patientavgifter Sjukvård Hälso- och sjukvård 2024

Program
10 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024