Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

15. Principer för vårdinformationsmiljön

Regionfullmäktige 27 februari 2024

15. Principer för vårdinformationsmiljön som en del av den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Västra Götaland (klockan 13:38)

Regionfullmäktige beslutade 2018 att offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götaland ska ansluta sig till kärnsystemet Millenium som upphandlas inom program FVM. Av beslutet framgår dock inte på ett tydligt sätt förutsättningarna för privata utförare. Beslutet från 2018 förtydligas nu så att det framgår tydligare att utförare som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) och deras underleverantörer ska använda system som är kompatibla med det samlade vårdinformationssystemet.

Syftet är att patientinformation från privata underleverantörer ska vara tillgänglig på samma sätt som motsvarande information från VGR:s egna verksamheter. Det ger möjligheter till samverkan och skapar förutsättningar för att dela information över organisations- och verksamhetsgränserna.

Beslutet innebär att alla offentliga vårdgivare och privata vårdgivare, som har avtal med VGR, behöver säkra att de själva och deras upphandlade underleverantörer använder system som är kompatibla med det samlade vårdinformationssystemet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Utförare som arbetar på uppdrag av offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götaland ska använda system som är kompatibla med den vårdinformationsmiljö som beslutats i Västra Götalandsregionen. Utförare står för kostnaden för integrering och anpassning till vårdinformationsmiljön samt därefter förekommande löpande kostnader.

2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och i förkommande fall andra upphandlande nämnder och styrelser ska vid utformning av krav- och kvalitetsböcker och andra förfrågningsunderlag inför upphandling genomföra regionfullmäktiges beslut.

Information Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden Upphandling

Program
11 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024