Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

37. Motion att erbjuda avgiftsfritt vaccin för skydd mot bältros för äldre och riskgrupper

Regionfullmäktige 27 februari 2024

37. Motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) om att erbjuda avgiftsfritt vaccin för skydd mot bältros för äldre och riskgrupper (klockan 17:12)

Johan Sösaeter Johansson (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) undersöker möjligheten att införa avgiftsfritt vaccin mot bältros och vilka grupper som ska omfattas av erbjudandet. Syftet är att vara före ett nationellt beslut och att arbeta förebyggande och proaktivt. Remissen har skickats till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår att motionen är besvarad.

Folkhälsomyndigheten har påbörjat en utredning om bältrosvaccination ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet, men det är ännu oklart. Koncernkontoret anser att VGR bör invänta Folkhälsomyndighetens utredning. Folkhälsomyndighetens underlag och beräkningar, som nationell kunskapsmyndighet, bör ligga till grund för hur VGR tillhandahåller vaccinet. Dessutom medför ett sådant beslut statlig finansiering.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Vaccination Johan Sösaeter Johansson

Program
25 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024