Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

42. Motion om att upphöra arbetet med Västra Götalandsregionens koldioxidbudget

Regionfullmäktige 27 februari 2024

42. Motion av Tomas Brandberg (SD) om att upphöra arbetet med Västra Götalandsregionens koldioxidbudget (klockan 17:59)

Tomas Brandberg (SD), har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionens (VGR) arbete med en koldioxidbudget ska upphöra. Enligt motionen har VGR inte tillräcklig kontroll över de åtgärder och verktyg som behövs för att minska utsläppen tillräckligt. Brandberg hävdar också att regionen har satt för ambitiösa mål för klimatet, som är högre än de nationella målen.

Koncernkontorets sammanvägda bedömning är att avslå förslaget eftersom nämnderna anser att VGR har kontroll över flera viktiga åtgärder och verktyg för att minska koldioxidutsläppen. Dessutom är de klimatmål som Västra Götalandsregionen har satt väl förankrade och anses vara viktiga för regionens utveckling.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Moderaterna deltar inte i beslutet. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Motion Sverigedemokraterna Moderaterna Koldioxidbudget Utveckling Tomas Brandberg

Program
30 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024