Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

35. Motion om mer nära vård genom differentierat vårdval

Regionfullmäktige 27 februari 2024

35. Motion av Cecilia Andersson (C) och Gunilla Druve Jansson (C) om mer nära vård genom differentierat vårdval (klockan 16:16)

Cecilia Andersson (C) och Gunilla Druve Jansson (C) har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) bör undersöka möjligheterna att erbjuda olika alternativ inom Vårdval Vårdcentral. Det skulle innebära att man kan skapa vårdcentraler med olika ansvarsområden, särskilt i områden som är långt ifrån akutsjukhusen. De föreslår också att man ska utreda möjligheten att ha mindre vårdenheter med mer begränsade ansvarsområden inom detta ramverk för olika valmöjligheter inom vården.

En ny ändring i hälso- och sjukvårdslagen, som började gälla den 1 juli 2022, tydliggör att regionerna kan organisera primärvården på olika sätt. Det innebär att man kan ha olika vårdvalssystem för olika områden inom en region. Detta gör det möjligt att anpassa vårdcentralernas uppdrag och ersättningar efter geografiska och ekonomiska skillnader inom regionen. Vårdcentraler kan också få uppdrag att utföra viss specialistsjukvård och få en ersättning som anpassas efter det. Det här kan även öppna upp för mindre vårdenheter med mer begränsade uppgifter.

Beslut: Regionfullmäktige bifaller motionen.

Motion Vård Vårdcentral Vårdval Gunilla Druve Jansson Cecilia Andersson 2022

Program
23 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024