Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

43-45.Anmälnings och valärenden

Regionfullmäktige 27 februari 2024

43. Anmälan om inkommande motioner (klockan 18:21)

Följande motioner anmäls till regionfullmäktige:

Motion av Lars Holmin (M), Stefan Svensson (KD), Cecilia Andersson (C) och Pär Lundqvist (L) om att införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin

Motion av Cecilia Andersson (C ) om att införa regionalt hälsovårdsprogram för att förbättra barn och ungas hälsa

Motion av Sanda Henriksson (SD), Jan Palmqvist (SD), Maria Lindgren (SD), Helen Strand (SD) och Krista Femrell (SD) om primärvårdens roll i att förebygga ensamhet hos äldre

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning.

44. Anmälningsärenden (klockan 18:25)

Följande ärenden anmäls till regionfullmäktige:

Granskning av det förebyggande arbetet mot oegentligheter

Granskning av samordnade insatser för barn och unga

Granskning av styrning av fastighetsinvesteringar i Västra Götalandsregionens sjukhus

Granskning av bemannings- och kapacitetsplanering för vårdproduktion vid Västra Götalandsregionens sjukhus i egen regi

Granskning av ny politisk organisation

Granskning av omställningen av hälso- och sjukvården

Granskning av program Millennium

Revisionsplanen för 2024 med inriktning för 2025-2026

Beslut:

Regionfullmäktige noterar informationen

45. Valärenden (klockan 18:25)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige beslutar enligt revisorskollegiets förslag till val av revisor och ersättare till stiftelsen Västergötlands Museum 2024.

Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till val.

Motion Val Vårdval Barn Cecilia Andersson Lars Holmin Västergötlands museum Hälsa Granskning Barn och unga Pär Lundqvist Millennium Regionstyrelsen Stefan Svensson Krista Femrell Maria Lindgren 2024

Program
31 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024