Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

17. Ianspråktagande av medel ur gemensamma spårvägspott

Regionfullmäktige 27 februari 2024

17. Ianspråktagande av medel ur Västra Götalandsregionens och Göteborgs Stads gemensamma spårvägspott (klockan 13:45)

VGR och Göteborgs Stad har tidigare beviljat 112 miljoner kronor för Engelbrektslänken och 100 miljoner kronor för att stärka spårvägsnätets kapacitet för längre spårvagnar på linje 5 och 11. Dessa projekt har också fått statligt stöd på 88,5 miljoner kronor för Engelbrektslänken och 52,5 miljoner kronor för att öka kapaciteten för längre spårvagnar på dessa linjer. På grund av ökad byggkostnad och inflation räcker de tidigare beviljade medlen inte längre för att slutföra projekten. Det är även viktigt att utöka kapacitetsförstärkningen för övriga delar av spårvägsnätet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner att, ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling i moderförvaltningens balansräkning, ianspråkta återstående 194 miljoner kronor till slutförande av projekten Engelbrektslänken och Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet för längre spårvagnar.

2. Regionfullmäktige beslutar att ianspråktagande av medel enligt beslutspunkt 1 ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fattar motsvarande beslut.

3. Regionfullmäktige uppdrar åt infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden att hantera ianspråktagna medel enligt beslutspunkt 1, samt att fatta erforderliga beslut i takt med att åtgärderna planeras och genomförs.

Spårväg Göteborgs stad Infrastruktur

Program
13 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024