Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

16. Avgiftsfri vaccination

Regionfullmäktige 27 februari 2024

16. Avgiftsfri vaccination för personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta (klockan 13:42)

Regionfullmäktige ställer sig bakom rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla, oavsett ålder, som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.

Förslaget innebär även att ge avgiftsfritt vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio till personer som inte fått grundvaccination. Påfyllnadsdoser för redan vaccinerade och resevaccin ska fortsatt bekostas av den enskilde enligt gällande vaccinprislista.

De som omfattas av avgiftsfriheten är folkbokförda, asylsökande inklusive personer som sökt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt övriga nyanlända. Avgiftsfriheten gäller från och med 1 april 2024.

Erfarenheten av tidigare regionala tillfälliga beslut om avgiftsfria vaccinationer är att endast cirka 20 procent väljer att vaccinera sig. Därför är bedömningen att kostnaden blir cirka 9 miljoner kronor.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige beslutar att personer som, efter medicinsk bedömning, anses sakna tillräckligt skydd mot mässling, påssjuka och röda hund, erbjuds upp till två doser MPR-vaccination avgiftsfritt.

2. Regionfullmäktige beslutar att personer som, efter medicinsk bedömning, anses sakna tillräckligt skydd mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta, erbjuds grunddos och två påfyllnadsdoser avgiftsfritt.

3. De som omfattas av avgiftsfriheten är folkbokförda, asylsökande inklusive personer som sökt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt övriga nyanlända.

4. Avgiftsfriheten gäller från och med 1 april 2024.

Vaccination Nyanlända kommuner 2024

Program
12 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024