Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

31. Motion om utfasning av inköp biodrivmedel

Regionfullmäktige 27 februari 2024

31. Motion av Tomas Brandberg (SD) om utfasning av Västra Götalandsregionens inköp av HVO100 och FAME100 (klockan 15:31)

Tomas Brandberg (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter snarast möjligt fasar ut sina inköp av HVO100 och FAME100.

HVO100 och FAME100 är flytande biodrivmedel. Dessa drivmedel används för att minska koldioxidutsläppen i en övergångsfas innan elektrifiering är på plats. Det är svårt att bedöma de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att stoppa VGR:s inköp av HVO100 och FAME100. Kostnaderna kan både öka och minska. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna innebär ökade kostnader för samhället vid ett förändrat klimat.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Ärendet avgörs genom votering. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Motion Votering Sverigedemokraterna Drivmedel Regionstyrelsen Tomas Brandberg

Program
19 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024