Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

34. Motion om att anta en strategi för energigemenskaper

Regionfullmäktige 27 februari 2024

34. Motion av Maria Andersson (C) och Aida Karimli (C) om att anta en strategi för energigemenskaper (klockan 16:10)

Maria Andersson (C) och Aida Karimli (C) vill att Västra Götalandsregionen (VGR) utarbetar en modell för stöd till energigemenskaper med inspiration hämtat från arbetet med fiberutbyggnad och bredbandsstrategin.

En energigemenskap består av aktörer som producerar och distribuerar lokal och förnybar energi. Inom VGR är prioriteringen i dag att i första hand fokusera på etablering av större sol- och vindkraftsparker, samt nätkapaciteten, då detta har störst effekt på den totala energiförsörjningen i Västra Götaland. Samtidigt kan lokala energigemenskaper bidra till en mer inkluderande energiomställning där fler känner ett ansvar för lokala energilösningar och bidrar till självförsörjningsgraden.

Västra Götalandsregionen har ett begränsat antal strategier att arbeta efter och det bedöms inte motiverat att utforma en liknande bredbandsstrategin för detta ändamål.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Strategi Energi VGR Maria Andersson Aida Karimli

Program
22 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024