Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

38. Motion om ekonomisk styrning av patienter till rätt vårdnivå

Regionfullmäktige 27 februari 2024

38. Motion av Johan Fält (M) om ekonomisk styrning av patienter till rätt vårdnivå (klockan 17:15)

Johan Fält (M) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att ett system ska inrättas där den vårdcentral som patienten är listad på, ska ersätta sjukhusens akutmottagningar vid patientbesök på liknande sätt som när patienten besöker en vårdcentral där de inte är listade.

Motionen har skickats på remiss. Den sammanvägda bedömningen är att motionen är besvarad med bakgrund av redan pågående arbete. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har inrättat en beredning för nära vård. En av beredningens centrala uppgifter är att ta fram underlag för inriktning inför ändring av vårdvalssystemet 2025 som operativa hälso- och sjukvårdsnämnden sedan ska kunna omsätta till förfrågningsunderlag.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Moderaterna reserverar sig mot beslutet.

Motion Vård Vårdcentral Moderaterna Johan Fält Akutmottagningar Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Program
26 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024