Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

36. Motion att slopa krav på miljöcertifierade livsmedel och öka inköpen av närproducerat

Regionfullmäktige 27 februari 2024

36. Motion av Thomas Brandberg (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att slopa krav på miljöcertifierade livsmedel och öka inköpen av närproducerat (klockan 16:27)

Tomas Brandberg (SD) och Pernilla Börjesson (SD) har lämnat en motion om att slopa kvantitativa krav på miljöcertifierade livsmedel och att se över möjligheten att öka inköpen av närproducerat. Motionen har skickats på remiss till miljö- och regionutvecklingsnämnden som avslår motionen, och till styrelsen för logistik som översänder yttrandet utan eget ställningstagande.

De miljöcertifierade livsmedel som Västra Götalandsregionen (VGR) i dag köper in är ekologiska livsmedel och MSC-märkt fisk. I april 2021 fattade regionfullmäktige beslut om Miljömål 2030 som styr arbetet med ekologiska och närproducerade livsmedel.

Den sammanvägda bedömningen är att motionen avslås med anledning av att förslaget om att slopa kvantitativa krav om miljöcertifierade livsmedel går emot redan beslutade mål i Miljömål 2030. Utöver detta pågår det redan i dag arbete i syfte att öka andelen närproducerat.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Ärendet avgörs genom votering. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Motion Votering Sverigedemokraterna Miljö Regionutvecklingsnämnden Tomas Brandberg Miljöcertifierade livsmedel

Program
24 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024