Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

13. Interpellation om nödvändiga regionövergripande åtgärder avseende BUP Slutenvård

Regionfullmäktige 27 februari 2024

13. Interpellation av Angelica Lundgren Bielinski (M) om nödvändiga regionövergripande åtgärder avseende BUP Slutenvård (klockan 19:30)

Angelica Lundgren Bielinski (M) frågar Helén Eliasson (S), ordförande för regionstyrelsen, följande:

Vad har hindrat rödgrön ledning från att skyndsamt hantera frågan i ett tidigare skede, så att regionen kunnat haft en plan färdig för NU-sjukvårdens patienter innan vår BUP-slutenvård tvingades till en akut stängning i början av februari i år?

Hur ämnar rödgrön ledning hantera frågan så att det blir mer än bara en principiell skiss, då frågan har både en strategisk, en operationell, en lokalmässig och en bemannings- och kulturproblematik. Detta kommer kräva beslutsfattande på många nivåer och en lång förberedelse innan allt är på plats. Hur ämnar ni ta höjd för det?

Hur avser rödgrön ledning att arbeta strategiskt på en regionövergripande nivå för att säkerställa tillgången till BUP-läkare på sikt?

Interpellation Helén Eliasson BUP Slutenvård Regionstyrelsen Angelica Lundgren Bielinski

Program
34 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024