Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10-12 Interpellation om vården av patienter som lider av lipödem

Regionfullmäktige 27 februari 2024

10. Interpellation av Maria Nilsson (KD) om vården av patienter som lider av lipödem (klockan 19:09)

Maria Nilsson (KD) frågar My Alnebratt (S), ordförande för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

1. Anser du att vi i Västra Götalandsregionen har ett bra bemötande gentemot lipödempatienter?

2. Ser du anledningar att göra förändringar när det gäller omhändertagandet av dessa patienter?

--

11. Interpellation av Monika Beiring (M) förlossningsvården i VGR (klockan 19:25)

Interpellationen bordläggs.

12. Interpellation av Lars Holmin (M) om hur ökar vi takten och genomförandekraften i omställningen (klockan 19:29)

Interpellationen bordläggs.

Interpellation Lars Holmin Maria Nilsson Förlossningsvård Monika Beiring My Alnebratt Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Program
33 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024