Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

19-20. Kompletterande logotyp, Identitets och varumärkespolicy

Regionfullmäktige 27 februari 2024

19. Kompletterande logotyp för Västra Götalandsregionen (klockan 14:32)

Västra Götalandsregionen har två delar i sin logotyp, symbolen och namnet. En kompletterande logotyp, med förkortningen VGR, har tagits fram för att möta kraven på effektivt utrymme i digitala tjänster och mobilapplikationer. Kostnaden för att ta fram ett nytt logotypsystem har varit 380 000 kronor. Införandet av nya logotyper sker successivt med fokus på digitala kanaler.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige antar förslag om ny kompletterande logotyp för Västra Götalandsregionen.

2. Regionfullmäktige godkänner justeringar av befintlig logotyp för Västra Götalandsregionen i enlighet med organisationens visuella identitet.

20. Identitets och varumärkespolicy 2024-2029 (klockan 14:33)

En ny identitets- och varumärkespolicy har tagits fram för Västra Götalandsregionen (VGR). Policyn beskriver VGR:s identitet, kultur, varumärkeskategorier, namnsättning och namnbruk utifrån VGR:s uppdrag och vision. Identitets- och varumärkespolicyn har fokus på invånarna, betonar organisationen som samhällsutvecklare och anger en önskad organisationskultur baserad på tillit.

Policyn och tillhörande riktlinjer gäller hela organisationen inklusive helägda bolag. Policyn ska fungera som ett stöd i ledning och styrning för att säkra tydlighet och förtroende hos invånarna, skapa kunskap och stolthet bland medarbetarna, klara nödvändiga omställningar inom hälso- och sjukvården och vara en föregångare och stark påverkansaktör på riks- och EU-nivå.

Policyn ska stötta VGR:s strategier för en sammanhållen hälso- och sjukvård och organisation och ersätter den tidigare identitets- och varumärkespolicy från 2019.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige antar Identitets- och varumärkespolicy 2024–2028.

2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för identitet och varumärke.

3. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om och definiera hur organisationens delar faller in under Västra Götalandsregionen varumärkeskategorier.

Kultur varumärke Sjukvård Hälso- och sjukvård VGR Regionstyrelsen 2024

Program
15 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024