Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

33. Motion om ett offensivt uppsökande bildningsuppdrag

Regionfullmäktige 27 februari 2024

33. Motion av Daniel Andersson (L) om ett offensivt uppsökande bildningsuppdrag (klockan 16:02)

Daniel Anderson (L) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska arbeta tillsammans med folkbildningens aktörer för att arbeta fram ett förnyat och offensivt uppsökande bildningsuppdrag. Motionen har skickats på remiss till miljö- och regionutvecklingsnämnden som föreslår att motionen är besvarad, till kulturnämnden som föreslår att motionen ska bifallas, och till styrelsen för Västra Götalandsregionens folkhögskolor som föreslår att motionen är besvarad.

Motionen föreslås vara besvarad eftersom:

* Folkhögskolor och studieförbund i Västra Götaland redan i dag försöker nå nya deltagargrupper.

* Det finns många olika folkhögskolor i regionen med olika kurser och utbildningar, vilket gör att de når en varierad målgrupp.

* Folkhögskolorna använder en pedagogik som gör att de kan nå grupper som vanligt utbildningssystem har svårt att nå.

* Genom olika projekt, inklusive samarbete mellan folkhögskolor och civilsamhället, försöker man hitta nya deltagare.

* Folkhögskolornas arbete med att få studenter att slutföra sina studier gör att de når grupper som sällan studerar.

* Studieförbunden har möjlighet att ta initiativ för att nå nya grupper inom ramen för det bidrag de får från kulturnämnden.

* Folkbildningen kan bidra till den regionala utvecklingsstrategin, nå grupper som inte nås av det vanliga utbildningssystemet och till ett uppsökande bildningsarbete.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Daniel Andersson civilsamhället Regionutvecklingsnämnden Regionstyrelsen

Program
21 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024