Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

40. Motion om utred och inför vårdval gynekologi

Regionfullmäktige 27 februari 2024

40. Motion av Pär Lundqvist (L) med flera om utred och inför vårdval gynekologi (klockan 17:34)

Pär Lundqvist (L) har i en motion föreslagit att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för att införa vårdval gynekologi i Västra Götaland.

Lundqvist skriver att alltför många kvinnor i dag uppfattar att det är omöjligt att få en tid hos en gynekolog. Den som inte har en gynekolog sedan tidigare har svårt att hitta en och de privata gynekologerna har inte möjlighet att ta emot fler patienter. För verksamma gynekologer är det en hög arbetsbelastning. Genom att införa ett vårdval menar motionären att regionen kan öka tillgången på gynekologisk vård, bättre utnyttja specialisternas kompetens och stärka egenmakten för patienterna.

Den sammanvägda bedömningen är att motionen avslås. Ett införande av vårdval gynekologi riskerar att få strukturella effekter på kompetensförsörjningen med en förflyttning av personal från sjukhusen till mottagningar inom vårdvalet, vilket kan leda till undanträngningseffekter för patienter med svårare besvär. Bedömningen är också att den fria etableringsrätten som ett vårdval innebär riskerar att medföra ytterligare utbudskoncentration av gynekologisk vård i Göteborgsområdet och därmed inte leda till ett jämlikt vårdutnyttjande över regionen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig mot beslutet.

Motion Vård Personal Moderaterna Vårdval Liberalerna Mottagningar Kristdemokraterna Centerpartiet Pär Lundqvist Gynekologi Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Program
28 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024