Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

23. Reviderade reglementen för nämnder och styrelser

Regionfullmäktige 27 februari 2024

23. Reviderade reglementen för nämnder och styrelser för mandatperioden 2022-2026 (klockan 14:39)

Regionfullmäktige fastställde i april 2022 politisk organisation för mandatperioden 2022–2026 och beslutade därefter om reglementen för nämnder och styrelser. Eftersom den nya mandatperioden innebar flera större förändringar ville man ge de nybildade nämnderna möjlighet att lämna inspel på sina reglementen under mandatperiodens första år.

Beslut: Regionfullmäktige fastställer reglementen för följande nämnder och styrelser: delregionala nämnderna (Södra, Norra, Östra, Västra och Göteborg), infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, miljö- och regionutvecklingsnämnden, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, patientnämnderna (Södra, Norra, Östra, Västra och Göteborg), regionstyrelsen, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för fastighet, stöd och service, styrelsen för folkhögskolorna, styrelsen för Folktandvården, styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, styrelsen för habilitering och hälsa, styrelsen för Hälsan och stressmedicin, styrelsen för kulturutveckling, styrelsen för naturbruk, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i Väster, styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus.

Ärendet avgörs genom votering. Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Votering Naturbruk Göteborg Skaraborgs sjukhus Service Sahlgrenska Universitetssjukhuset Närhälsan Infrastruktur NU-sjukvården Hälsa Regionutvecklingsnämnden Regionstyrelsen 2022 Regionhälsan Göteborgs botaniska trädgård Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Program
17 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024