Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

32. Motion om huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst

Regionfullmäktige 27 februari 2024

32. Motion av Daniel Andersson (L) om att utreda förutsättningarna att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst (klockan 15:49)

Daniel Andersson (L) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst. I motionen anges att ett övertagande av huvudmannaskapet skulle kunna bidra till att stärka blåsmusiken i allmänhet och orkesterverksamheten i synnerhet, och skapa en långsiktighet för verksamheten.

Motionen har skickats på remiss till kulturnämnden (KUN) och styrelsen för kulturutveckling. Båda instanserna föreslår ett bifall till motionen, och ställer sig positiva till en utredning om att utreda förutsättningarna för Västra Götalandsregionen (VGR) att ta över huvudmannaskapet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige bifaller motionen.

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst.

Ärendet avgörs genom votering. Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Motion Votering Sverigedemokraterna Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Daniel Andersson Regionstyrelsen

Program
20 av 34
Publicerad
tisdag 27 februari 2024

Regionfullmäktige 27 februari 2024