Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Program
1 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022