Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

37. Motion - Hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivning till en instans

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

37. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att samla huvudmannaskapet kring hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivning till en instans (klockan 14:24)

Heikki Klaavuniemi, Johanna Johansson och Johan Sösaeter Johansson, samtliga Sverigedemokraterna, har föreslagit att det i samband med den nya politiska organisationen för 2023 görs en översyn av hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivningen, med mål om att skapa ett huvudmannaskap med tydlig organisation och struktur för att hjälpmedelsförskrivning blir jämlik för regionens invånare.

Motionen har skickats på remiss till styrgruppen för arbetet med ny politisk organisation.

Regionstyrelsen har föreslagit att ärendet överlämnas till den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta i nämndens arbete med den strategiska inriktningen för hjälpmedelsområdet. Regionstyrelsen föreslår att motionen därmed är besvarad.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi Hjälpmedel

Program
38 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022