Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

11. Justerade patientavgift och kostnader vid tandvård

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

11. Justerade patientavgift och kostnader vid tandvård för personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda (klockan 10:13)

Regionfullmäktige beslutade i november 2020 att personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgift som folkbokförda invånare. Det beslutet gällde patientavgifter inom hälso- och sjukvård, men samma problematik finns också inom tandvården. Därför finns behov av ett motsvarande beslut som omfattar tandvård till målgruppen.

Regionstyrelsen har föreslagit att:

Personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid tandvårdstillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgifter som folkbokförda invånare. Beslutet gäller för vårdgivare i egen regi och omfattar patientavgift för tandvård inom de särskilda tandvårdsstöden nödvändig tandvård (n-tandvård), tandvård vid funktionsnedsättning eller långvariga sjukdomar (f-tandvård) och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling (s-tandvård).

Barn och unga som beviljats uppehållstillstånd men som vid tandvårdstillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska erbjudas fri tandvård inom Folktandvården på samma villkor som för folkbokförda barn och unga mellan 3 och 23 år.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Tandvård Invandring

Program
11 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022