Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

8. VGR:s anknutna stiftelsers årsredovisning 2021

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

8. Västra Götalandsregionens anknutna stiftelsers årsredovisning 2021 (klockan 10:10)

Västra Götalandsregionen är förvaltare för 89 anknutna stiftelser. Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2021.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Ansvarsfrihet Stiftelse

Program
8 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022