Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

33. Motion om ungdomars engagemang inför beslutsfattande

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

33. Motion av Kerstin Brunnström (S) om ungdomars medverkan och engagemang inför beslutsfattande i Västra Götalandsregionen (klockan 13:47)

Kerstin Brunnström (S) har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionen bör involvera och engagera unga i olika åldrar på en mer permanent basis i både beslut och verksamhet. Motionären föreslår att:

Västra Götalandsregionen öppnar för medverkan och inflytande från unga i VGR:s beslutsfattande senast 2023

Västra Götalandsregionen utreder formerna för en sådan medverkan och återkommer till regionfullmäktige med förslag

Regionstyrelsen konstaterar att VGR sedan 2021 genomför ett sådant utvecklingsarbete tillsammans med Rädda Barnen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Socialdemokraterna Ungdom Kerstin Brunnström Politik

Program
34 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022