Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

6. Ansvarsfrihet för kommunalförbund

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

6. Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, kommunalförbundet Svensk Luftambulans och kommunalförbundet Avancerad strålbehandling för räkenskapsåret 2021 (klockan 10:07)

Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet. Tolkförmedling Väst bedriver språktolk- och översättningstjänster, Svensk Luftambulans bedriver ambulanshelikopterverksamhet och Avancerad strålbehandling driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling.

Regionstyrelsen har föreslagit att:

årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

årsredovisningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad strålbehandling godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag

Ansvarsfrihet Kommunalförbund

Program
6 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022