Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

26. Motion om att utlysa klimatnödläge

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

26. Motion av Carina Örgård med flera (V) om att utlysa klimatnödläge (klockan 13:03)

Carina Örgård (V), Jan Alexandersson (V), Louise Jeppsson (V) och Evalena Öman (V) har föreslagit i en motion att regionfullmäktige ska utlysa klimatnödläge. Bedömningen är att fokus bör ligga på att öka takten i klimatarbetet och prioritera konkreta åtgärder som bedöms göra störst nytta för att nå klimatmålen. Att utlysa klimatnödläge bedöms varken tillföra eller stärka klimatarbetet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motion Vänsterpartiet Klimatkatastrof Jöran Fagerlund

Program
27 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022