Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

16. Fastställelse av Regional plan, transportinfrastruktur

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

16. Fastställelse av Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033 (klockan 10:44)

Den 13 juni beslutade regeringen att fastställa en nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Regionerna skulle senast den 30 april lämna sina förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur till regeringen, som en del av den nationella transportinfrastrukturplanen.

Inom den regionala infrastrukturplanen genomförs åtgärder på de statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet. Kollektivtrafik-, cykel- samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt vägnät kan medfinansieras av planen. Västra Götalandsregionen har även valt att avsätta medel till att samfinansiera järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan. Drift och underhåll av hela det statliga vägnätet finansieras via nationell infrastrukturplan.

Regionfullmäktige antog i april 2022 Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning. Regeringens beslut innebär att den plan som regionfullmäktige skickat in är godkänd och kan genomföras utan förändringar. Den slutliga ekonomiska ramen för Västra Götaland är drygt 7,7 miljarder kronor för perioden 2022-2033.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att fastställa Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.

Transportinfrastrukturplan

Program
16 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022