Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

29. Motion - Delbetalning av årskort i kollektivtrafiken

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

29. Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om att utreda delbetalning av årskort i kollektivtrafiken (klockan 13:25)

Jan Alexandersson (V), Louise Jeppsson (V), Marjan Garmroudi (V), Gunilla Hellén (V), Anette Holgersson (V) och Kerstin Wallsby (V) har i en motion föreslagit att Västtrafik utreder hur de kan erbjuda månadsvis delbetalning av årskort i kollektivtrafiken samt om priset på årskorten kan sänkas.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen mot bakgrund av begränsade utredningsresurser inom Västtrafik.

Motion Vänsterpartiet Kollektivtrafik Jan Alexandersson

Program
30 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022