Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

34. Motion om att säkerställa att inte kriminella driver vård i regionen

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

34. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att säkerställa att inte kriminella driver vård i regionen (klockan 13:56)

Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) har föreslagit i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att alltid ta ut ett utdrag ur belastningsregistret på ägare inom vårdvalet vid nyetablering och ägarförändring i Västra Götalandsregionen.

Möjligheten att begära utdrag ur belastningsregistret finns i dagsläget inom vårdvalet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Magnus Harjapää

Program
35 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022