Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

18. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

18. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner 2022 (klockan 10:49)

Sedan redovisningen av förra årets motionsbalans har 35 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 27 motioner. Totalt är 43 motioner under beredning och 9 motioner har passerat ett år, utgått från de som är anmälda till regionfullmäktiges sammanträde i oktober 2022.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Program
18 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022