Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

30. Motion om social aktivitet på recept

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

30. Motion av Carina Örgård (V) med flera om social aktivitet på recept (klockan 13:33)

Carina Örgård, Eva Olofsson, Anette Holgersson, Eva Esping, Kerstin Wallsby, Marjan Garmroudi, Jan Alexandersson och Louise Jeppsson, samtliga Vänsterpartiet, har föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till modell för att arbeta med social verksamhet på recept och att implementera modellen på vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats på remiss till styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslut: Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för regionens arbete med social verksamhet som behandlingsstöd. Motionen anses därmed vara besvarad.

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Folkhälsa

Program
31 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022