Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

21. Motion om geriatriska vårdplatser

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

21. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om geriatriska vårdplatser i Västra Götalandsregionen (klockan 11:02)

Håkan Lösnitz, Heikki Klaavuniemi och Magnus Harjapää, samtliga Sverigedemokraterna, har föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en definition av geriatrisk vårdplats, samt att definiera vilka professioner som ska ingå i de multiprofessionella team som ska knytas till dessa vårdplatser.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den sammanvägda bedömningen är att det redan pågår arbete i motionens riktning. Regionstyrelsen föreslår därför att motionen är besvarad.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Vårdplatser Geriatrik

Program
21 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022