Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

32. Motion om ägarbyte digitala vårdstjänster

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

32. Motion av Janette Olsson (S) med flera om ägarbyte digitala vårdtjänster (klockan 13:43)

Janette Olsson (S), Håkan Linnarsson (S), Jim Alberg (S), Maria Brauer (S) och Tomas Angervik (S) föreslår i en motion att:

Västra Götalandsregionen (VGR) säkerställer att nätläkarna hanterar VGR:s patientdata på ett korrekt sätt.

VGR utarbetar rutiner för att ägarprövning sker när ägarbyte av vårdgivare görs.

VGR verkar för att stoppa privata vårdgivare att genom avtal med privata vårdcentraler kan fakturera regionen för digital vård utan att ha avtal med regionen.

Regionstyrelsen bedömer att gällande lagstiftning och VGR:s rutiner väl svarar upp mot de behov som lyfts i motionen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Digitala vårdtjänster

Program
33 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022