Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

13. Borgen för refinansiering av lån till Transitio AB

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

13. Borgen för refinansiering av lån till Transitio AB gällande Regina Högvärdeskomponenter, Itino högvärdeskomponenter och Itino reservfordon (klockan 10:30)

Västra Götalandsregionen är tillsammans med övriga regioner delägare i AB Transitio. Bolaget upphandlar tåg för lokal och regional trafik, högvärdeskomponentreservdelar och finansierar dessa om ägarna vill. Västra Götalandsregionen har valt att köpa tågen till Västtrafik.

Högvärdeskomponentlagret av reservdelar läggs i en gemensam pool för att minska behovet av reservdelar för alla fordonsägare med samma fordonstyp. Lagret finansieras av Transitio med lån där vars säkerhet är borgen från ägarna.

Västra Götalandsregionen tecknade 2017 en borgen för sin relativa andel som uppgick till 14,7 miljoner kronor. VGR:s andel av lånet har minskat och uppgår nu till drygt 4 miljoner kronor. En ny borgen behöver tecknas som säkerhet för lånet.

Regionstyrelsen har föreslagit att Västra Götalandsregionen går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 4 090 000 kronor avseende refinansiering av Regina högvärdeskomponenter, Itino högvärdeskomponenter och Itino reservfordon.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Kollektivtrafik Transitio AB

Program
13 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022