Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

19. Motion om IT-styrningen i Västra Götaland

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

19. Motion av Andreas Hector (S) om IT-styrningen i Västra Götaland (klockan 10:50)

Andreas Hector (S) har lämnat en motion om att utformningen av IT-lösningar i Västra Götaland ska ses som ordinarie verksamhetsutveckling och inte som ett särskilt arbete som sker separat från övrig verksamhetsutveckling.

Sedan motionen skrevs har flera förändringar skett i Västra Götalandsregionen. Bland annat har en koncernstab för digitalisering etablerats och beslut har tagits om ny finansieringsmodell för IS/IT. Regionstyrelsen har också beslutat att IS/IT är integrerad del av ordinarie verksamhetsutveckling och att anpassningar görs mot en mer processinriktad och integrerad linjestyrning av digitaliseringsfrågorna.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Socialdemokraterna Andreas Hektor IT

Program
19 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022