Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

27. Motion om grön betong och utfasad betong

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

27. Motion av Evalena Öman (V) med flera om grön betong och utfasad betong (klockan 13:17)

Evalena Öman och Carina Örgård, båda Vänsterpartiet, har föreslagit att fastighetsnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för att efterfråga ”grön” betong på minst 50 procent av betongbehovet samt att planera för att på sikt byta ut all slags betong mot mer ekologiskt hållbara material.

Motionen har skickats på remiss till fastighetsnämnden. De miljömål som regionfullmäktige beslutat om styr tydligt mot att minska klimatpåverkan från fastighetsnämndens och Västra Götalandsregionens verksamheter. Ytterligare, särskilda krav om grön betong och utfasning av betong bedöms inte vara ändamålsenliga. Däremot ska betongens klimatpåverkan minska och andra byggmaterial användas där det är möjligt.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motion Vänsterpartiet Jan Alexandersson Eva-Lena Öman Grön betong

Program
28 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022