Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

25. Motion om lärlingsplatser vid byggupphandling

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

25. Motion av Carina Örgård (V) med flera om lärlingsplatser vid byggupphandling (klockan 11:12)

Carina Örgård, Jan Alexandersson och Kerstin Joelsson-Wallsby, samtliga Vänsterpartiet, har föreslagit att Västfastigheter får i uppdrag att i förfrågningsunderlaget till större upphandlingar kräva att anbudslämnaren tar emot ett minsta antal lärlingar i relation till projektets storlek.

Motionen har skickats på remiss till fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden ser positivt på att byggbranschen tar emot lärlingar i byggprojekt så att det bidrar till en för branschen nödvändig kompetensförsörjning. Många av de byggföretag som arbetar med Västfastigheters byggprojekt tar redan i dag emot lärlingar. Fastighetsnämnden anser att byggbranschen själva måste ta ansvar för att trygga sin kompetensförsörjning, bland annat genom att erbjuda lärlingsplatser.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Lärlingsplatser Byggbranschen

Program
25 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022