Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

9. Reviderad förbundsordning Svensk Luftambulans (SLA)

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

9. Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) (klockan 10:10)

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har lämnat förslag till en ny förbundsordning. Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige fastställer ny lydelse av förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans i enlighet med kommunalförbundets förslag. Regionstyrelsen har också förslagit att regionfullmäktige beslutar att säga upp medlemskapet i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Svenskt Ambulansflyg

Program
9 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022