Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

22. Motion om anonymt stöd via nätet vid cannabisanvändning

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

22. Motion av Janette Olsson (S) med flera om anonymt stöd via nätet vid cannabisanvändning (klockan 11:09)

Janette Olsson (S), Annica Erlandsson (S), Ann-Christine Andersson (S) och Tomas Angervik (S) har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) startar ett pilotprojekt för att erbjuda anonymt, internetbaserat behandlingsprogram vid cannabisberoende.

Regionstyrelsen bedömer att anonyma webbaserade insatser behövs och att det ger individer möjlighet till stöd och väg in i behandling. Det finns nationella anonyma stödprogram som är tillgängliga för alla invånare i Sverige. Då det är kostsamt att bygga upp sådan resurs på egen hand pågår arbete för att sprida kunskap inom VGR:s beroendevård om de nationella stödprogrammen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete för att tillgängliggöra självhjälpsprogram för personer med cannabisberoende.

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Cannabis

Program
22 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022