Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

20. Motion Regionalt Geriatriskt Centrum

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

20. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om att inrätta ett Regionalt Geriatriskt Centrum i Västra Götalandsregionen (klockan 10:54)

Håkan Lösnitz, Heikki Klaavuniemi och Magnus Harjapää, samtliga från Sverigedemokraterna, har föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram riktlinjer för ett regionalt geriatriskt centrum samt att inrätta ett sådant centrum i Västra Götalandsregionen.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan och styrelsen för Sjukhusen i väster. Den sammanvägda bedömningen är att det redan pågår arbete i motionens riktning.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Regional utveckling

Program
20 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022