Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

23. Motion om vårdinformation på finska

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

23. Motion av Malin Sjunneborn (S) om vårdinformation på finska (klockan 11:10)

Malin Sjunneborn (S) föreslår i en motion att vårdinformation på finska görs tillgänglig på alla vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen konstaterar att det pågår en utredning av behovet av koncernövergripande samordnad, tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad mot bakgrund av pågående arbete.

Motion Socialdemokraterna Malin Sjunneborn Flerspråkigt stöd Vårdinformation

Program
23 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022