Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

14. Avtal med Göteborg - Finansiering av vissa kulturinstitutioner

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

14. Avtal med Göteborgs Stad gällande finansiering av vissa kulturinstitutioner (klockan 10:31)

Sedan 1998 finns ett avtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad som reglerar finansieringen av vissa kulturinstitutioner i Göteborg. Avtalet är gammalt och det har funnits behov av ett nytt avtal som ersätter tidigare överenskommelser.

Det nya avtalet innebär att VGR ska betala ut ett belopp på 105 miljoner kronor för år 2022, samt att beloppet ska indexuppräknas årligen. Det nya avtalet innebär ett behov av ytterligare finansiering om cirka 11 miljoner kronor, vilket belastar regionstyrelsens resultat för år 2022.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner ett nytt avtal med Göteborgs Stad om finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kultur Göteborg

Program
14 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022