Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

31. Motion - Rökavvänjning ska vara avgiftsfritt

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

31. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att rökavvänjning ska vara avgiftsfritt i Västra Götalandsregionen (klockan 13:42)

Håkan Linnarsson och Janette Olsson, båda Socialdemokraterna, har föreslagit att vårdbesök för rökavvänjning ska vara avgiftsfritt i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som föreslår att motionen avslås.

VGR eftersträvar ett regelverk som främjar likabehandling och ett effektivt resursutnyttjande. Rökavvänjning sker dels vid separata besök, dels vid sjukvårdsbesök bestående av andra behandlingsinsatser.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motion Socialdemokraterna Håkan Linnarsson Folkhälsa

Program
32 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022