Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

24. Motion om läkemedel utan animaliska ingredienser

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

24. Motion av Evalena Öman (V) med flera om läkemedel utan animaliska inredienser (klockan 11:11)

Evalena Öman (V) och Jesper Johansson (V) har i en motion föreslagit insatser som handlar om att Västra Götalandsregionen (VGR) ska verka för transparens vad gäller animaliska ingredienser i läkemedel, samt för att läkemedel med animaliska ingredienser ska ha veganska alternativ.

Bedömningen är att motionens förslag en nationell fråga. De företag som utvecklar och producerar läkemedel är inte sällan globala, och det finns små möjligheter för en enskild region att ställa krav på internationell nivå.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motion Vänsterpartiet Läkemedel Eva-Lena Öman

Program
24 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022